Sokna i Eid kommune


Eid kommune har tre sokn, Eid sokn, Stårheim sokn og Kjølsdalen sokn. Dei tre sokna samarbeider om det meste innan trusopplæring og konfirmantundervisning.

Sjå linkane under for å få meir informasjon frå dei einskilde sokna.

Eid kyrkjelege fellesråd


Eid kyrkjelege fellesråd er samarbeidsorgan for kommunen og dei tre sokna i Eid kommune.