Eid og Selje kyrkjelege fellesråd skal slå seg saman til Stad kyrkjelege fellesråd 01. januar 2020
Vi er godt i gang med arbeidet, og markerer dette ved også å starte arbeidet med å lage felles heimeside.
Gjer vel å ha tolmod med oss. Det tek litt tid.

Kyrkjelyden

AVSKILSGUDSTENESTE PROST ROLF


Les meir

 

Menigheten

AVSKILSGUDSTENESTE PROST ROLF


Les meir

 

Kyrkjelyden

Eid kyrkje opa i samband med Allehelgen


Laurdag 2. og søndag 3. november kl. 11.00 - 16.00

Les meir

 

Menigheten

Eid kyrkje opa i samband med Allehelgen


Laurdag 2. og søndag 3. november kl. 11.00 - 16.00

Les meir

 

Kyrkjelyden

Syng, syng, syng og ver glad!


    Artikkelen er henta frå Fjordabladet 18. oktober 2019

Les meir

 

Menigheten

Syng, syng, syng og ver glad!


    Artikkelen er henta frå Fjordabladet 18. oktober 2019

Les meir

 
 

AVSKILSGUDSTENESTE PROST ROLF

Les meir

 

Eid kyrkje opa i samband med Allehelgen

Laurdag 2. og søndag 3. november kl. 11.00 - 16.00

Les meir

 

Syng, syng, syng og ver glad!

    Artikkelen er henta frå Fjordabladet 18. oktober 2019

Les meir

 

Resultatet av soknerådsvalet i Kjølsdalen sokn

Resultatet frå soknerådsvalet er klart!

Les meir