• KANTOR RALPH HAR FERIEJOBB!!
  • LAURDAGSKONSERTAR I EID KYRKJE SOMMAREN 2016
  • EID  KYRKJE  ER  OPEN  I  SOMMAR

Gudstenester


Aktuelt

KANTOR RALPH HAR FERIEJOBB!!

   Les meir...

LAURDAGSKONSERTAR I EID KYRKJE SOMMAREN 2016

   Les meir...

EID KYRKJE ER OPEN I SOMMAR

   Les meir...

NY SOKNEPREST I EID OG STÅRHEIM

   Les meir...

Sommarleirar på Nesholmen

   Les meir...

ÅRSMELDINGAR FOR 2015

   Les meir...

Beredskapstelefon

Beredskapstelefon for Nordfjord prosti: 95483803

Bruk av beredskapstelefonen:
Prestane i Nordfjord prosti har ei organisert beredskapsvakt som skal vere til hjelp i kritiske situasjonar, utan om vanleg arbeidstid om dagen. Tenesta er i funksjon kvardagar frå kl. 17.00 til kl. 08.00 dagen etter, og laurdag, søndag og måndag, helgedag og høgtidsdag frå kl. 08.00 til påfølgande yrkedag kl. 08.00.
I denne tida er ein vakthavande prest tilgjengeleg for tenester som ikkje kan vente:
1) Gå med dødsbodskap på oppdrag av politiet
2) Førestå soknebod (= hjelp til kritisk sjuke eller døyande) som ikkje kan utsettast
3) Utøve sjelesorg som ikkje kan utsettast


Prest kan tilkallast av politi eller helseinstitusjon, kommunalt kriseteam eller annan offentleg styremakt. Private kan også ta kontakt når det gjeld pkt. 2 og 3.