Kyrkjelydane i Eid kommune

  • Orgelklubben Andersen
  • Eid Felleskor
  • Laurdagsgrauten
  • Gospelkonsert i Eid Kyrkje 4. desember kl. 14.30

Gudstenester


Kontaktinfo

Eid kyrkjekontor

Telefon: 57 86 17 55
E-post: kyrkjekontor@eid.kommune.no

Les meir...

På kontoret

Kyrkjeverje Kristen Hundeide
970 34 535
kyrkjeverja@eid.kommune.no

Sekretær Marta Elvebakke
901 27 699
marta.elvebakke@eid.kommune.no

Les meir...

Eid kyrkjetun

Dagleg leiar Liv Bugjerde
57 86 17 85 / 415 62 532

Eid Kyrkjetun sin gåvekonto: 5398.08.03321

Les meir...

Aktuelt

ØYSTEIN MATHISEN INNSETT SOM SOKNEPREST

   Les meir...

UNGDOMAR MÅLAR HEGGJABYGDA KYRKJE

   Les meir...

MALING I KJØLSDALEN KYRKJE

   Les meir...

Orgelklubben Andersen

Har du lyst til å lære å spele orgel?    Les meir...

Eid Felleskor

Øving onsdagar kl. 18.00    Les meir...

Laurdagsgrauten

Laurdagar kl. 13.00 - 15.00    Les meir...

Gospelkonsert i Eid Kyrkje 4. desember kl. 14.30

med The Harlem Voices og Stårheim Blandakor    Les meir...

NY SOKNEPREST I EID, STÅRHEIM OG KJØLSDALEN

   Les meir...

...meir

Prestar

Prost Rolf Schanke Eikum
975 05 015
prostnf@eid.kommune.no

Sokneprest Eid og Stårheim (vikar):
Olaf Sigurd Gundersen
951 36 059, osgunder@online.no

Prostiprest/Sokneprest Kjølsdalen:
Henny Koppen
916 01 630
henny.koppen@eid.kommune.no

Les meir...

Trusopplæring

Ungdomsprest Kaare Michael Christoffersen
404 73 335
kaare.michael.christoffersen@eid.kommune.no

Kateket Beate Folkestad Osdal
474 13 996
beate.folkestad.osdal@eid.kommune.no

Musikalsk medarbeidar Asbjørn Eikenæs
930 45 724, oakbear@hotmail.com

Les meir...

Organistar

Kantor Ralph J. Cupper
908 81 265, ralph.cupper@eid.kommune.no

Organist Ingvard Sundal
971 22 236, in-sunda@online.no

Les meir...

Andre

Kyrkjetenar i Eid kyrkje:
Bjørg Risøy
480 23 547, bjoriso@online.no

Kyrkjetenar i Heggjabygda kyrkje:
Per Hagen, 480 34 672

Kyrkjetenar i Kjølsdalen kyrkje:
Randi Aabrekk Heggheim
971 71 229​, raelhe@online.no

Kyrkjetenar i Stårheim kyrkje:
Knut Hans Røed
402 18 894, hypet@hypet.com

Kyrkjegardsarbeidarar:
Finn Arve Sundal, 416 83 351
Harald Årdal, 950 15 563

Les meir...

Gåvekontoar

Eid kyrkjelege fellesråd: 3790.07.04403
Eid sokneråd: 3790.21.03288
Kjølsdalen sokneråd: 3790.30.53888
Stårheim sokneråd: 3790.13.39970
Eid Kyrkjetun: 5398.08.03321

Les meir...

Beredskapstelefon

Beredskapstelefon for Nordfjord prosti: 95483803

Bruk av beredskapstelefonen:
Prestane i Nordfjord prosti har ei organisert beredskapsvakt som skal vere til hjelp i kritiske situasjonar, utan om vanleg arbeidstid om dagen. Tenesta er i funksjon kvardagar frå kl. 17.00 til kl. 08.00 dagen etter, og laurdag, søndag og måndag, helgedag og høgtidsdag frå kl. 08.00 til påfølgande yrkedag kl. 08.00.
I denne tida er ein vakthavande prest tilgjengeleg for tenester som ikkje kan vente:
1) Gå med dødsbodskap på oppdrag av politiet
2) Førestå soknebod (= hjelp til kritisk sjuke eller døyande) som ikkje kan utsettast
3) Utøve sjelesorg som ikkje kan utsettast


Prest kan tilkallast av politi eller helseinstitusjon, kommunalt kriseteam eller annan offentleg styremakt. Private kan også ta kontakt når det gjeld pkt. 2 og 3.