• Gospelkonsert i Eid Kyrkje 4. desember kl. 14.30
  • Utdeling av bibel til 5. klassingane

Gudstenester


Aktuelt

Gospelkonsert i Eid Kyrkje 4. desember kl. 14.30

med The Harlem Voices og Stårheim Blandakor    Les meir...

Utdeling av bibel til 5. klassingane

   Les meir...

NY SOKNEPREST I EID, STÅRHEIM OG KJØLSDALEN

   Les meir...

ÅRSMELDINGAR FOR 2015

   Les meir...

Beredskapstelefon

Beredskapstelefon for Nordfjord prosti: 95483803

Bruk av beredskapstelefonen:
Prestane i Nordfjord prosti har ei organisert beredskapsvakt som skal vere til hjelp i kritiske situasjonar, utan om vanleg arbeidstid om dagen. Tenesta er i funksjon kvardagar frå kl. 17.00 til kl. 08.00 dagen etter, og laurdag, søndag og måndag, helgedag og høgtidsdag frå kl. 08.00 til påfølgande yrkedag kl. 08.00.
I denne tida er ein vakthavande prest tilgjengeleg for tenester som ikkje kan vente:
1) Gå med dødsbodskap på oppdrag av politiet
2) Førestå soknebod (= hjelp til kritisk sjuke eller døyande) som ikkje kan utsettast
3) Utøve sjelesorg som ikkje kan utsettast


Prest kan tilkallast av politi eller helseinstitusjon, kommunalt kriseteam eller annan offentleg styremakt. Private kan også ta kontakt når det gjeld pkt. 2 og 3.