• Kjølsdalen barnekor sin aller første konsert!
  • Dobbelside om konfirmasjon i Fjordabladet!
  • Konfirmantar i Eid 2016
  • Konfirmasjon 2017
  • Babysong våren 2016

Eid kyrkjelege fellesråd

Eid kyrkjekontor

Sjøgata 90
6770 Nordfjordeid

Postboks 5
6771 Nordfjordeid

Telefon: 57 86 17 55
E-post: kyrkjekontor@eid.kommune.no

Gåvekontoar:
Eid kyrkjelege fellesråd: 3790.07.04403
Eid sokneråd: 3790.21.03288
Kjølsdalen sokneråd: 3790.30.53888
Stårheim sokneråd: 3790.13.39970
Eid Kyrkjetun: 5398.08.03321

Aktuelt

Kjølsdalen barnekor sin aller første konsert!

Søndag 1. mai kl. 11.00    Les meir...

NY SOKNEPREST I EID OG STÅRHEIM

   Les meir...

Dobbelside om konfirmasjon i Fjordabladet!

Konfirmant/utplasseringselev med kjempeflotte artiklar i lokalavisa!    Les meir...

Konfirmantar i Eid 2016

Liste over årets konfirmantar    Les meir...

Sommarleirar på Nesholmen

   Les meir...

INSPIRASJONSSAMLING GRØNE KYRKJELYDAR

   Les meir...

Konfirmasjon 2017

Hugs påmeldingsfristen: 22. mai!     Les meir...

ÅRSMELDINGAR FOR 2015

   Les meir...

Babysong våren 2016

   Les meir...

Beredskapstelefon

Beredskapstelefon for Nordfjord prosti: 95483803

Bruk av beredskapstelefonen:
Prestane i Nordfjord prosti har ei organisert beredskapsvakt som skal vere til hjelp i kritiske situasjonar, utan om vanleg arbeidstid om dagen. Tenesta er i funksjon kvardagar frå kl. 17.00 til kl. 08.00 dagen etter, og laurdag, søndag og måndag, helgedag og høgtidsdag frå kl. 08.00 til påfølgande yrkedag kl. 08.00.
I denne tida er ein vakthavande prest tilgjengeleg for tenester som ikkje kan vente:
1) Gå med dødsbodskap på oppdrag av politiet
2) Førestå soknebod (= hjelp til kritisk sjuke eller døyande) som ikkje kan utsettast
3) Utøve sjelesorg som ikkje kan utsettast


Prest kan tilkallast av politi eller helseinstitusjon, kommunalt kriseteam eller annan offentleg styremakt. Private kan også ta kontakt når det gjeld pkt. 2 og 3.